Svatoň, Vladimír

Varianty jmen:

Svatoň, Vladimír (preferováno)
Сватонь, Владимир
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 11 z celkového počtu 11.

Článek
Svatoň, Vladimír. A.S. Puškin ve dvojí tradici ruské epiky čtyřicátých-sedmdesátých let : (Lermontov a Někrasov). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1972, roč. 21, č. D19, s. 7–12.

Článek
Svatoň, Vladimír. Dvě teoretické koncepce románu v sovětské porevoluční uměnovědě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, roč. 29, č. D27, s. 95–104.

Kapitola
Svatoň, Vladimír. Hlední ruské identity : čtyři podoby Ruska v literární a myslitelské tradici. In: Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000, s. 25–39.

Kapitola
Svatoň, Vladimír. Jak založit typologii románu? : Život Klima Samgina a "román zániku říše". In: Genologické studie. II, K poctě profesora Franka Wollmana. 1993, s. 403–419.

Kapitola
Svatoň, Vladimír. K epičnosti románu a k problému románu historického. In: Genologické studie. I.. 1991, s. 248–262.

Kapitola
Svatoň, Vladimír. K pojmoslovné iniciativě ruské "formální školy". In: Roman Jakobson. 1996, s. 145–153.

Kapitola
Svatoň, Vladimír. Platnost tradice - proměnlivost kontextu. In: Moderna - avantgarda - postmoderna. 2003, s. 43–54.

Článek
Svatoň, Vladimír. Přirozenost a reflexe : o stylové jednotě sentimentální prózy N.M. Karamzina. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1984, roč. 33, č. D31, s. 13–22.

Kapitola
Svatoň, Vladimír. Svoboda a její kolize : k podstatě a problematice děkabristické literatury. In: Slovanské studie : sborník na počest 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou a pětatřicetiletí rusistiky na filozofické fakultě brněnské univerzity. 1979, s. 103–116.

Článek
Svatoň, Vladimír. Über Struktur und "strukturales Denken". Opera Slavica. 1994, roč. 4, č. 3, s. 1–10.

Článek
Svatoň, Vladimír. Романтизм в драматургии Марины Цветаевой. Opera Slavica. 1993, roč. 3, č. 1, s. 1–6.