Trösterová, Zdeňka

Varianty jmen:

Trösterová, Zdeňka (preferováno)
Трестерова, Зденька
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 64.

Článek
Trösterová, Zdeňka. [Adamec, P., Hrabě, V., Jiráček J., Miloslavskij, I.G., Žaža, S.: Morfologie ruštiny I, II]. Opera Slavica. 1999, roč. 9, č. 2, s. 40–47.

Článek
Trösterová, Zdeňka. Apoštol Ondřej a Rusko. Opera Slavica. 1994, roč. 4, č. 3, s. 22–26.

Článek
Trösterová, Zdeňka. [Čerdyň [i.e. Čerdyn'] i Ural v istoričeskom i kul'turnom nasledii Rossii]. Opera Slavica. 2001, roč. 11, č. 2, s. 56–59.

Článek
Trösterová, Zdeňka. [Co všechno slovo znamená: sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc.]. Opera Slavica. 2008, roč. 18, č. 2, s. 56–57.

Článek
Trösterová, Zdeňka. [Dlouhá, O. Rusko-český odborný slovník policejně právní terminologie a kriminálního slangu]. Opera Slavica. 2001, roč. 11, č. 4, s. 53–56.

Článek
Trösterová, Zdeňka. Dvě knihy o slangu. Opera Slavica. 2014, roč. 24, č. 2, s. 62–65.

Článek
Trösterová, Zdeňka. Dvě slavistické novinky z UJEP Ústí nad Labem. Opera Slavica. 2012, roč. 22, č. 2, s. 46–48.

Článek
Trösterová, Zdeňka. [Europeica - Slavica - Baltica: Jiřímu Marvanovi k 70. narozeninám]. Opera Slavica. 2007, roč. 17, č. 4, s. 63–65.

Článek
Trösterová, Zdeňka. Filologická, náboženskoideová a politická rizika opravy církevních knih v Moskevské Rusi. Opera Slavica. 1994, roč. 4, č. 2, s. 1–10.

Článek
Trösterová, Zdeňka. [Filologické studie XIX]. Opera Slavica. 1996, roč. 6, č. 2, s. 56–58.

Článek
Trösterová, Zdeňka. [Flídrová, Helena; Žaža, Stanislav. Sintaksis russkogo jazyka v sopostavlenii s češskim]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. 246–248.

Článek
Trösterová, Zdeňka. [Gallo, J. Vyjadrovanie kategórie neurčitosti v ruštině a slovenčině]. Opera Slavica. 2009, roč. 19, č. 2, s. 53–56.

Článek
Trösterová, Zdeňka. Jazyková podoba expresivity v dílech současných ruských autorek. Opera Slavica. 2002, roč. 12, č. 4, s. 37–45.

Článek
Trösterová, Zdeňka. Jeden den Marie Christoforovny : (A. Vasiljevová, Moja Marusečka; zamyšlení na způsob "recenze s ukázkami"). Opera Slavica. 2001, roč. 11, č. 1, s. 42–49.

Článek
Trösterová, Zdeňka. K historickým kořenům některých ruských specifik v přístupu k životu. Opera Slavica. 1999, roč. 9, č. 3, s. 1–15.

Článek
Trösterová, Zdeňka. K možnostem literárně-jazykové analýzy textu : (na úryvcích z pohádek K. Paustovského). Opera Slavica. 1997, roč. 7, č. 4, s. 41–46.

Článek
Trösterová, Zdeňka. Ke změnám v charakteru současné spisovné ruštiny. Opera Slavica. 1993, roč. 3, č. 2, s. 11–18.

Článek
Trösterová, Zdeňka. Kognitivně-pragmatická koncepce textu. Новая русистика. 2008, roč. 1, č. 2, s. 71–73.

Článek
Trösterová, Zdeňka. Kultivování spisovného jazyka v nejstarších literárních památkách ruské provenience (1. část). Opera Slavica. 1991, roč. 1, č. 2, s. 2–12.

Článek
Trösterová, Zdeňka. Kultivování spisovného jazyka v nejstarších literárních památkách ruské provenience (2. část). Opera Slavica. 1992, roč. 2, č. 1, s. 1–10.

Článek
Trösterová, Zdeňka. Magické reminiscence v díle Dmitrije Lipskerova. Opera Slavica. 2017, roč. 27, č. 3, s. 57–61.

Článek
Trösterová, Zdeňka. [Marvan, J. Cesty ke spisovné češtině - (800-1800)]. Opera Slavica. 2007, roč. 17, č. 2, s. 66–67.