Aspektuálnost, slovesný vid a způsob slovesného děje v ruské vysokoškolské učebnici pro studenty studující ruštinu jako mateřský jazyk : (zamyšlení nad knihou Е.Н. Ремчукова, Морфология современного русского языка, Категория вида глагола, Изд. "Флинта", Изд. "Наука", Москва 2004, 137 str.)

Název: Aspektuálnost, slovesný vid a způsob slovesného děje v ruské vysokoškolské učebnici pro studenty studující ruštinu jako mateřský jazyk : (zamyšlení nad knihou Е.Н. Ремчукова, Морфология современного русского языка, Категория вида глагола, Изд. "Флинта", Изд. "Наука", Москва 2004, 137 str.)
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2007, roč. 17, č. 2, s. 52-55
Rozsah
52-55
  • ISSN
    1211-7676
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Ремчуков, Е. Н. Морфология современного русского языка: категория вида глагола. Москва: Изд. "Флинта", Изд. "Наука", 2004. 137 s. ISBN 5-89349-565-9, 5-02-032576-7.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.