Válek, Vlastimil

Varianty jmen:

Válek, Vlastimil (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 76.

Článek
Válek, Vlastimil. [Buriánek, František. Petr Bezruč]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1958, roč. 7, č. D5, s. 157–158.

Článek
Válek, Vlastimil. Časové aspekty v memoárové literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, roč. 31, č. D29, s. 205–213.

Článek
Válek, Vlastimil. Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, roč. 29, č. D27, s. 191–192.

Článek
Válek, Vlastimil. Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV r. 1979. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1981, roč. 30, č. D28, s. 162–163.

Článek
Válek, Vlastimil. Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV v letech 1980 a 1981. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1983, roč. 32, č. D30, s. 123–124.

Článek
Válek, Vlastimil. Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV v letech 1982-1985. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1987, roč. 36, č. D34, s. 131–132.

Článek
Válek, Vlastimil. Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV v letech 1986-1993. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1993, roč. 42, č. D40, s. 161–163.

Článek
Válek, Vlastimil. Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV za léta 1973-1975. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 19761977, roč. 25-26, č. D23-24, s. 227–228.

Článek
Válek, Vlastimil. Diplomové práce s tematikou literárněvědnou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1962, roč. 11, č. D9, s. 293–295.

Článek
Válek, Vlastimil. Diplomové práce s tematikou literárněvědnou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, roč. 13, č. D11, s. 208–209.

Článek
Válek, Vlastimil. Diplomové práce s tematikou literárněvědnou, odevzdané posluchači, studujícími při zaměstnání. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1962, roč. 11, č. D9, s. 295.

Článek
Válek, Vlastimil. Dopisy Václava Klimenta Klicpery, v nichž se odráží přeměna akademického gymnasia z německého ústavu v ústav český. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, roč. 10, č. D8, s. 171–178.

Kapitola
Válek, Vlastimil. Frekvence české memoárové literatury 20. století. In: Válek, Vlastimil. K specifičnosti memoárové literatury. 1984, s. 129–149.

Článek
Válek, Vlastimil. Frekvence české poválečné memoárové literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1981, roč. 30, č. D28, s. 7–17.

Článek
Válek, Vlastimil. [Götz, František. Václav Řezáč]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, roč. 6, č. D4, s. 155–157.

Článek
Válek, Vlastimil. [Hálek, Vítězslav. Dopisy 1849-1874]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, roč. 13, č. D11, s. 200–203.

Článek
Válek, Vlastimil. [Jirásek, Alois. Dopisy 1871-1927]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, roč. 17, č. D15, s. 212–214.

Článek
Válek, Vlastimil. Jubileum prof. F. Wollmana. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1959, roč. 8, č. D6, s. 142–143.

Článek
Válek, Vlastimil. [Justl, Vladimír. Václav Kliment Klicpera]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1960, roč. 9, č. D7, s. 249–252.

Kniha
Válek, Vlastimil. K specifičnosti memoárové literatury. 1984

Kapitola
Válek, Vlastimil. Klasifikace poválečné české memoárové literatury. In: Válek, Vlastimil. K specifičnosti memoárové literatury. 1984, s. 101–128.

Článek
Válek, Vlastimil. Kompoziční složky memoárové literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, roč. 34, č. D32, s. 203–208.

Článek
Válek, Vlastimil. Konference o strukturalismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1962, roč. 11, č. D9, s. 292.

Článek
Válek, Vlastimil. [Lang, Jaromír. Neumannův Červen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1958, roč. 7, č. D5, s. 153–155.

Kapitola
Válek, Vlastimil. Memoárový žánr ve světle odborné literatury. In: Válek, Vlastimil. K specifičnosti memoárové literatury. 1984, s. 11–57.