Vignatiová, Jana

Varianty jmen:

Vignatiová, Jana (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 41.

Článek
Vignatiová, Jana; Měřínský, Zdeněk. 4. celostátní sympozium "Geofyzika a archeologie", Liblice 1.-4. listopadu 1982. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, roč. 33, č. E29, s. 222–225.

Článek
Vignatiová, Jana. [Abramowicz, Andrzej. Studia nad genezą polskiej kultury artystycznej]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1964, roč. 13, č. E9, s. 205–206.

Článek
Vignatiová, Jana. Bibliografie prací Bořivoje Dostála 1990-1995. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, roč. 44, č. E40, s. 9–11.

Článek
Vignatiová, Jana. Bibliografie prací Bořivoje Dostála. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1989-1990, roč. 38-39, č. E34-35, s. 9–17.

Článek
Vignatiová, Jana. Bibliografie prací prof. PhDr. Františka Kalouska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1971, roč. 20, č. E16, s. 17–27.

Článek
Vignatiová, Jana. Břeclav-Pohansko - jihozápadní předhradí (výzkum 1960 až 1962) : kostrové hroby. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977-1978, roč. 26-27, č. E22-23, s. 135–154.

Kapitola
Vignatiová, Jana. Břeclav–Pohansko II., Die slawische Besiedlung der südlichen Vorburg. In: Vignatiová, Jana. Břeclav-Pohansko. II, Slovanské osídlení jižního předhradí. 1992, s. 105–111.

Článek
Vignatiová, Jana. Leo Davídek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1972, roč. 21, č. E17, s. 137–138.

Kapitola
Vignatiová, Jana. Ekonomicko-společenská interpretace. In: Vignatiová, Jana. Břeclav-Pohansko. II, Slovanské osídlení jižního předhradí. 1992, s. 87–99.

Článek
Vignatiová, Jana. Zur Frage der Gefolgsschaftspuren in den Großmährischen Siedlungen. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, roč. 36, č. E32, s. 101–108.

Článek
Vignatiová, Jana. Karolínské meče z Pohanska u Břeclavi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1993, roč. 42, č. E38, s. 91–109.

Článek
Vignatiová, Jana. K otázce původu a funkce hliněných pecí v zemnicích 9. stol. na Moravě a na Slovensku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1992, roč. 41, č. E37, s. 89–102.

Článek
Vignatiová, Jana. K otázkám obrany a údržby velkomoravských valů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1971, roč. 20, č. E16, s. 199–204.

Článek
Vignatiová, Jana. K sociální charakteristice jižního předhradí Pohanská. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1985, roč. 34, č. E30, s. 105–112.

Článek
Vignatiová, Jana. [Laet, Siegfried J. de. Archeologia i jej problemy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1962, roč. 11, č. E7, s. 103.

Kapitola
Vignatiová, Jana. Literatura. In: Vignatiová, Jana. Břeclav-Pohansko. II, Slovanské osídlení jižního předhradí. 1992, s. 113–118.

Článek
Vignatiová, Jana. Marginálie k pohřebnímu ritu na jižním předhradí Pohanska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, roč. 44, č. E40, s. 111–118.

Článek
Vignatiová, Jana. [Moszyński, Kazimierz. O sposobach badania kultury materialnej Prasłowian]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, roč. 14, č. E10, s. 374–375.

Článek
Vignatiová, Jana. Několik poznámek k československým archeologickým bibliografiím. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1964, roč. 13, č. E9, s. 218–220.

Článek
Vignatiová, Jana; Bechyňová, J.. Několik poznámek k miskovitým tvarům velkomoravské keramiky na hradišti Pohansku u Břeclavě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1967, roč. 16, č. E12, s. 228–232.

Článek
Vignatiová, Jana. [Nenquin, Jacques. Salt: a study in economic prehistory]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1963, roč. 12, č. E8, s. 147–148.

Článek
Vignatiová, Jana. Obytné zemnice se součástmi domácího vybavení z Břeclavi-Pohanska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1994, roč. 43, č. E39, s. 69–82.

Kapitola
Vignatiová, Jana. Poloha naleziště, historie výzkumu, jeho metoda. In: Vignatiová, Jana. Břeclav-Pohansko. II, Slovanské osídlení jižního předhradí. 1992, s. 9–12.

Článek
Hašek, Vladimír; Matula, Pavel; Segeth, Karel; Vignatiová, Jana. Použití výpočetní techniky při strojovém zpracování geofyzikálních dat v archeologii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, roč. 33, č. E29, s. 195–200.