Zounek, Jiří

Varianty jmen:

Zounek, Jiří (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 50.

Článek
Zounek, Jiří. Academia film Olomouc 1997. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 1997, roč. 46, č. U2, s. 159–160.

Článek
Zounek, Jiří; Sebera, Martin. Budoucí učitelé a inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, roč. 53, č. U10, s. 95–108.

Článek
Zounek, Jiří; Šimáně, Michal; Knotová, Dana. Cesta k učitelství v socialistickém Československu pohledem pamětníků. Studia paedagogica. 2016, roč. 21, č. 3, s. 131–159.

Článek
Zounek, Jiří; Záleská, Klára; Juhaňák, Libor; Bárta, Ondřej; Vlčková, Kristýna. Czech Republic and Norway on their path to digital education. Studia paedagogica. 2018, roč. 23, č. 4, s. 11–48.

Kapitola
Zounek, Jiří. Distanční vzdělávání a e-learning. In: Zounek, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. 2009, s. 45–48.

Článek
Erstad, Ola; Zounek, Jiří. Editorial : Digital youth and their ways of learning. Studia paedagogica. 2018, roč. 23, č. 4, s. 5–10.

Kapitola
Zounek, Jiří. E-learning – one of the forms of learning in modern society (summary). In: Zounek, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. 2009, s. 145–148.

Kapitola
Zounek, Jiří. E-learning a (celoživotní) učení. In: Zounek, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. 2009, s. 49–57.

Kapitola
Zounek, Jiří. E-learning a jeho aktéři. In: Zounek, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. 2009, s. 58–77.

Kapitola
Zounek, Jiří. E-learning mezi vzdělávacími paradigmaty. In: Zounek, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. 2009, s. 78–95.

Článek
Švaříček, Roman; Zounek, Jiří. E-learning ve vysokoškolské výuce pohledem empirického výzkumu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, roč. 56, č. U13, s. 101–126.

Kapitola
Zounek, Jiří; Šimáně, Michal. Fáze historikovy výzkumné práce. In: Zounek, Jiří. , Šimáně, Michal. Úvod do studia dějin pedagogiky a školství : kapitoly z metodologie historicko-pedagogického výzkumu. 2014, s. 72–74.

Článek
Juhaňák, Libor; Brücknerová, Karla; Nekardová, Barbora; Zounek, Jiří. Goal setting and goal orientation as predictors of learning satisfaction and online learning behavior in higher education blended courses. Studia paedagogica. 2023, roč. 28, č. 3, s. 39–58.

Kapitola
Zounek, Jiří; Šimáně, Michal. Historický výzkum v dějinách pedagogiky. In: Zounek, Jiří. , Šimáně, Michal. Úvod do studia dějin pedagogiky a školství : kapitoly z metodologie historicko-pedagogického výzkumu. 2014, s. 15–49.

Článek
Zounek, Jiří. ICT, digitální propast a vzdělávání dospělých : socioekonomické a vzdělávací aspekty digitální propasti v České republice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, roč. 54, č. U11, s. 101–118.

Článek
Zounek, Jiří. Konference Mezinárodní asociace výchovného a profesního poradenství 2003 - rozvoj a podpora kvality v pedagogickém a profesním poradenství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. 201–203.

Kapitola
Zounek, Jiří. Kořeny e-learningu. In: Zounek, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. 2009, s. 24–29.

Článek
Zounek, Jiří. K problematice konvergence informačních a komunikačních technologií a školy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. 111–126.

Článek
Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Novotný, Petr; Václavíková, Eva; Zounek, Jiří. Kultura školy jako předmět výzkumu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2002, roč. 50, č. U7, s. 47–61.

Článek
Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Novotný, Petr; Zounek, Jiří. K základům úspěchu v řízení škol - o práci ředitelů škol s vizí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, roč. 51, č. U8, s. 87–102.

Kapitola
Zounek, Jiří. Literatura. In: Zounek, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. 2009, s. 149–159.

Kapitola
Zounek, Jiří; Šimáně, Michal. Literatura. In: Zounek, Jiří. , Šimáně, Michal. Úvod do studia dějin pedagogiky a školství : kapitoly z metodologie historicko-pedagogického výzkumu. 2014, s. 84–89.

Kapitola
Zounek, Jiří; Šimáně, Michal. Metody historického výzkumu. In: Zounek, Jiří. , Šimáně, Michal. Úvod do studia dějin pedagogiky a školství : kapitoly z metodologie historicko-pedagogického výzkumu. 2014, s. 50–59.

Kapitola
Zounek, Jiří. Místo závěru: E-learning a mizející "e". In: Zounek, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. 2009, s. 138–144.