Myšlení, pojmy a věci: Walter Burley o vzniku pojmů a jejich reprezentační funkci

Název: Myšlení, pojmy a věci: Walter Burley o vzniku pojmů a jejich reprezentační funkci
Variantní název:
  • Thinking, concepts and things: Walter Burley on the formation of concepts and their representational function
Autor: Varga, Jakub
Zdrojový dokument: Pro-Fil. 2017, roč. 18, č. 2, s. 26-39
Rozsah
26-39
  • ISSN
    1212-9097 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Pozdně středověký filosof Walter Burley (cca 1275–1344) chápal myšlení jako určitý druh změny, konkrétně jako trpnost, přičemž každý tzv. akt myšlení má podle něho tři hlavní složky: myslící intelekt, pojem a myšlenou věc. Tato studie si dává za cíl prozkoumat, jak Burley pohlížel ve vztahu k myšlení zejména na poslední dvě z těchto složek. První část se pokusí odpovědět na otázku, jakým způsobem dochází ke vzniku pojmů. Druhá část se zaměří na problematiku intencionality našeho myšlení, tj. na otázku, jakým způsobem je podle Burleyho možné říci, že je naše myšlení o nějaké věci.
Late medieval philosopher Walter Burley (c. 1275–1344) understood thinking as a kind of change, namely passion (as opposed to action). Each so-called act of thinking has three main components, according to Burley: a thinking intellect, a concept and a thing thought about. This study aims to explore how Burley understood the last two of these components in relation to thinking. The first part will try to answer the question of concept formation. The second part will focus on the question of the intentionality of our thinking, i.e. the question of how we can say that our thinking is about something.
Note
Studie vznikla v rámci projektu SGS15/FF/2016-2017 – Realita a skutečnost ve středověku.