1

Title: Pro-Fil
Rok: 2022
Ročník: 23
Číslo: 1
Rok vydání
2022
ISSN
1212-9097 (online)
Ústav FF MU
Obor
Statě – Articles
Title Document
Sókratovská pedagogika v Platónovom dialógu Menón | 1–15
Porubjak, Matúš
PDF
Ideál kynika v Diónových Rečiach | 16–27
Suvák, Vladislav
PDF
O empirickej nevyhnutnosti – kategorické, dispozičné vlastnosti a zákony prírody | 28–42
Károly, Tomáš
PDF
Umelecky býva človek : advenant ako herec vo filozofii Clauda Romana | 43–56
Šedo, Marcel
PDF
Filozofia informácie a problém jej chápania ako filozofie prima | 57–74
Sadloň, Dominik
PDF
Překlady – Translations
Title Document
Pár zlatých zrnek Christopha Martina Wielanda : překlad s komentářem | 75–83
Horyna, Břetislav; Wieland, Christoph Martin
PDF