ProInflow

Název: ProInflow
ISSN
1804-2406
Variantní název
ProInflow : časopis pro informační vědy
Vydavatel
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Vydáváno: 2009-dosud
Popis
ProInflow je odborný recenzovaný elektronický časopis, který se zaměřuje na oblast informačních věd. ProInflow se zaměřuje na publikování odborných textů z oblasti informační vědy a vychází z jejího interdisciplinárního pojetí. Témata pokrývají různé oblasti informační vědy i s přesahy z oborů jako jsou knihovnictví, informační systémy, informační technologie, kognitivní vědy, psychologie, kybernetika, etika, filozofie a další. ProInflow slouží jako nástroj vědecké komunikace nejen pro odborníky z České a Slovenské republiky, usiluje také o širší mezinárodní spolupráci.
ProInflow is a peer-reviewed electronic journal concentrating on the field of information science. The main focus is on publishing of scientific papers on information science conceived as an interdisciplinary field. The topics cover various areas of information science, intersecting with fields such as library science, information systems, information technology, cognitive science, psychology, cybernetics, ethics, philosophy and other areas. ProInflow serves as a means of scholarly communication not only for specialists from the Czech and the Slovak Republic, but it also aims to promote wider international collaboration.
Ročníky, čísla
2023 (Ročník 15)
1
2022 (Ročník 14)
1-2
2021 (Ročník 13)
1 2
2020 (Ročník 12)
1 2
2019 (Ročník 11)
1 2
2018 (Ročník 10)
1 2
2017 (Ročník 9)
1 2
2016 (Ročník 8)
1 2
2015 (Ročník 7)
1 2
2014 (Ročník 6)
1 2
2013 (Ročník 5)
1 2 Speciální číslo  [Special issue 2013]
2012 (Ročník 4)
1 2
2011 (Ročník 3)
1 2 ProInflow speciál  [Special issue 2011]
2010 (Ročník 2)
1 2
2009 (Ročník 1)
1