DĚJINY

Kolekce

Všeobecné knižní edice

Nejnovější

Číslo
Studia historica Brunensia, 2022, roč. 69, číslo 2.

Číslo
Studia archaeologica Brunensia, 2022, roč. 27, číslo 2.

Číslo
Archaeologia historica, 2022, roč. 47, číslo 2.

Číslo
Studia historica Brunensia, 2022, roč. 69, číslo 1.

Číslo
Archaeologia historica, 2022, roč. 47, číslo 1.

Číslo
Studia archaeologica Brunensia, 2022, roč. 27, číslo 1.

Kniha
Gregerová, Miroslava; Hložek, Martin; Holub, Petr; Jordánková, Hana; Loskotová, Irena; Měchurová, Zdeňka; Nosek, Vojtěch; Sedláčková, Lenka; Tymonová, Markéta; Jagosz-Zarzycka, Zofia; Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021

Kniha
Macháček, Jiří; Balcárková, Adéla; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Prišťáková, Michaela. Břeclav - Pohansko. X., Sídelní areál na Severovýchodním předhradí : archeologické výzkumy v letech 2008-2016. 2021