Advanced search

Searching in title Porta Balkanica 2016, vol. 8, iss. 2. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 11 of 11

Article
Obsah. Porta Balkanica. 2016, vol. 8, iss. 2, pp. 3.

Article
Klvaňová, Alena. Alexandrinky - Slovinky, které vzaly osud do svých rukou. Porta Balkanica. 2016, vol. 8, iss. 2, pp. 11–18.

Article
Redakce časopisu Porta Balkanica, Králová, Kateřina. Balkán opatřujeme negativními nálepkami, aniž bychom věděli, čím si tamní lidé prošli : rozhovor s Kateřinou Královou. Porta Balkanica. 2016, vol. 8, iss. 2, pp. 76–80.

Article
Božinov, Todor. [Jakoubek, Marek. Vojvodovo: edno nepoznato češko selo v Bălgarija]. Porta Balkanica. 2016, vol. 8, iss. 2, pp. 74–75.

Article
Jakoubek, Marek. Vojvodovská imigrace z ČSR, aneb (Nejen) Vojvodovský Čech Karel Konupka. Porta Balkanica. 2016, vol. 8, iss. 2, pp. 57–66.

Article
Przybylski, Michal. České reálie ve výuce jihoslovanských jazyků pro Čechy. Porta Balkanica. 2016, vol. 8, iss. 2, pp. 5–10.

Article
Front matter. Porta Balkanica. 2016, vol. 8, iss. 2, pp. .

Article
Pokyny pro autory. Porta Balkanica. 2016, vol. 8, iss. 2, pp. 81.

Article
Tomažič, Agata. Kdo vytrhává křídlatku japonskou, nemá špatné úmysly. Porta Balkanica. 2016, vol. 8, iss. 2, pp. 67–73.

Article
Knappová, Barbora. Problematické budování identity v Muzeu Republiky srbské v Banja Luce. Porta Balkanica. 2016, vol. 8, iss. 2, pp. 41–56.