Advanced search

Searching in title Porta Balkanica 2014, vol. 6, iss. 1. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 15 of 15

Article
Surovčák, Martin. [Editorial]. Porta Balkanica. 2014, vol. 6, iss. 1, pp. 1.

Article
Žíla, Ondřej. "House War": restituce nemovitostí po skončení občanské války v Bosně a Hercegovině. Porta Balkanica. 2014, vol. 6, iss. 1, pp. 4–12.

Article
Stojanović, Saša. Saša Stojanović: Konec revoluce. Porta Balkanica. 2014, vol. 6, iss. 1, pp. 69–74.

Article
Šátková, Michaela. Edícia korešpondencie Štefana Moysesa a Josipa Jellačića. Porta Balkanica. 2014, vol. 6, iss. 1, pp. 55–68.

Article
Pilch, Pavel. "Tak už to chodí, když jsi pes, a k tomu ještě Bosňák.". Porta Balkanica. 2014, vol. 6, iss. 1, pp. 78–79.

Article
Jakoubek, Marek. Bible v životě a život v Bibli : vojvodovská tradice na příkladu života a Bible Barbory Čížkové. Porta Balkanica. 2014, vol. 6, iss. 1, pp. 13–25.

Article
Kulhavý, Adam. Mezi nepochopením a opovržením : moldavské církevněslovanské kroniky očima rumunské vědy. Porta Balkanica. 2014, vol. 6, iss. 1, pp. 32–43.

Article
Obsah. Porta Balkanica. 2014, vol. 6, iss. 1, pp. 2–3.

Article
Front matter. Porta Balkanica. 2014, vol. 6, iss. 1, pp. .

Article
Šerá, Eva. Kol. autorů: Balkán a migrace. Na křižovatce antropologických perspektiv. Porta Balkanica. 2014, vol. 6, iss. 1, pp. 75–77.

Article
Pokyny pro autory. Porta Balkanica. 2014, vol. 6, iss. 1, pp. .

Article
Kordos, Przemysław. Christos A. Chomenidis: Svět v mých mezích. Porta Balkanica. 2014, vol. 6, iss. 1, pp. 80.

Article
Surovčák, Martin. Albánsky psaná autobiografie Jana Urbana Jarníka. Porta Balkanica. 2014, vol. 6, iss. 1, pp. 44–54.

Article
Zeman, Pavel. Jaroslav Otčenášek – Vichra Baeva a kol.: Slovník termínů slovesného folkloru. Bulharsko. Porta Balkanica. 2014, vol. 6, iss. 1, pp. 81–82.

Article
Penčev, Vladimir. Výzkum bulharských komunit ve střední Evropě. Porta Balkanica. 2014, vol. 6, iss. 1, pp. 26–31.