Advanced search

Searching in title Studia paedagogica 2015, vol. 20, iss. 3. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 10 of 10

Article
Molinari, Luisa, Mameli, Consuelo. Triadické interakce ve výukové komunikaci. Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 3, pp. 7–19.

Article
Ferdanová, Jitka. Typologie výukových strategií podporující inkluzi ve vzdělávání. Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 3, pp. 131–144.

Article
Lojdová, Kateřina, Lukas, Josef. Scénáře donucovací moci u studentů učitelství na praxi: studentka Alice. Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 3, pp. 113–130.

Article
Šeďová, Klára. Školy ve víru změn a ve stojatých vodách stability. Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 3, pp. 161–164.

Article
Chrz, Vladimír, Nohavová, Alena, Slavík, Jan. Psychologická gramotnost ze dvou poznávacích perspektiv: aktuální výzva pro výuku psychologie a její didaktiku. Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 3, pp. 21–46.

Article
Simonová, Jaroslava. Postoje rodičů k volbě základní školy. Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 3, pp. 69–88.

Article
Brücknerová, Karla. Editorial. Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 3, pp. 5–6.

Article
Sedláčková, Jana. Typologie rodinných vypravěčů. Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 3, pp. 145–159.

Article
Zounek, Jiří, Knotová, Dana, Šimáně, Michal. Výzkum soudobých dějin pedagogiky a školství: k metodologickým otázkám historicko-pedagogického výzkumu. Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 3, pp. 89–112.

Article
Koubek, Petr, Janík, Tomáš. Výzkumy subjektivních teorií učitelů v kontextu profesního rozvoje: přehledová studie. Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 3, pp. 47–67.