Advanced search

Searching in title Archaeologia historica 2014, vol. 39, iss. 2. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 25

Article
Peluněk, Lukáš F.. Ing. arch. Jaroslav Mackerle – archeolog Malé Hané. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 744–745.

Article
Zkratky. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 754–757.

Article
Frolík, Jan. XLV. mezinárodní konference archeologie středověku. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 747–748.

Article
Gabriel, František, Kursová, Lucie. Zakládání zděných hradních staveb v severních Čechách. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 411–419.

Article
Novák, David, Vařeka, Pavel. Tvrze na Kladensku. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 439–471.

Article
Hanuliak, Milan. Sídlisko z poslednej tretiny 10. storočia v Orechovom sade z Mužle-Čenkova. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 679–687.

Article
Samuel, Marián, Majerčíková, Danka, Furman, Martin. Zaniknutý stredoveký kostol v Radoli-Koscelisku (výsledky revízneho a zisťovacieho výskumu v rokoch 2012–2013). Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 723–737.

Article
Bóna, Martin, Barta, Peter, Ragač, Radoslav, Pivko, Daniel. Výsledky doterajšieho výskumu hradu Revište. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 563–579.

Article
Martínek, Jan, Vích, David. Hradiště u Vrážného a jeho význam v kontextu sítě starých cest. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 549–561.

Article
Hrubý, Petr. Od hertovního stříbra až téměř k minci, neboli, Od hutí až téměř k mincovnám. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 609–637.

Article
Bielich, Mário. Nález vrcholnostredovekých pecí na polohe Selenec v Nitre. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 689–699.

Article
Čapek, Ladislav, Netolický, Petr, Plzák, Jindřich, Vladař, Jan. Nové poznatky o stavební podobě tvrze v Řesanicích, okr. Plzeň-jih. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 473–501.

Article
Kašička, František, Nechvátal, Bořivoj. Ze stavebního vývoje hradu ve Strakonicích. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 519–537.

Article
Varhaník, Jiří. K využití materiálu získaného hloubením hradního příkopu. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 421–437.

Article
Frolík, Jan. Archeologický výzkum v areálu bývalé jezuitské koleje v Kutné Hoře v letech 1998 až 2012. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 703–721.

Article
Nechvátal, Bořivoj. Jubileum JUDr. Jiřího Varhaníka. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 739–743.

Article
Měřínský, Zdeněk. Bořivoj Nechvátal – František Kašička: Hrady, hrádky a tvrze na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 748–751.

Article
Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 762–[763].

Article
Hlubek, Lukáš, Šlézar, Pavel. Doklady zpracování železa v raném středověku na území Uničovska a Litovelska. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 583–607.

Article
Musil, Jan, Netolický, Petr. Pozůstatky rýžování zlata v tzv. Bojanovském újezdu (okres Chrudim). Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 657–675.

Article
Vránová, Vendula, Vrána, Jakub, Moník, Martin. Doklady zpracování železa na hradě Tepenci. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 639–647.

Article
Hložek, Josef, Menšík, Petr, Štaffen, Zdeněk, Gersdorfová, Zlata, Procházka, Milan. Zaniklý lom v předpolí hradu Příběničky : k otázkám možnosti datace těžebních prací a hodnocení jejich vztahu k hradnímu areálu. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 539–547.

Article
Labuda, Jozef, Budaj, Marek. Unikátne oboly Karola Róberta z baníckej lokality Glanzenberg v Banskej Štiavnici. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 649–655.

Article
Krofta, Tomáš, Křivánek, Roman. Hrad Třemšín : geofyzikální průzkum a jeho ověření pomocí vrtů a vzorkovací sondáže. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 503–517.