Advanced search

Searching in title Archaeologia historica 1991, vol. 16, iss. [1]. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 40

Article
Poláček, Lumír. K raně středověkému osídlení povodí Bihanky na Jemnicku. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 55–72.

Article
Nekuda, Rostislav. 12. seminář industriální archeologie. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 390.

Article
Maruniaková, Marta. Súbor skla z Bratislavského hradu. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 361–377.

Article
Nekuda, Vladimír. Současný stav středověké archeologie na Moravě. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 9–25.

Article
Unger, Josef. Dokončení archeologického výzkumu vnitřního hradu v Lelekovicích, okr. Brno-venkov. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 233–239.

Article
Měřínský, Zdeněk. Symposium o chronologii 8.—10. století. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 387.

Article
Měřínský, Zdeněk. XX. Mikulovské sympozium. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 390–391.

Article
Ruttkay, Matej. Výskum hradu v Topoľčiankach. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 255–267.

Article
Nekuda, Vladimír. Konference k problematice středověké archeologie. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 385–386.

Article
Pařík, Vojtěch, Hazlbauer, Zdeněk. Technologie výroby gotických kachlů s prořezávanou čelní stěnou. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 293–304.

Article
Kobrlová, Jana. Pozůstatky "hudebního nástroje" z měšťanského domu v Nymburce. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 357–359.

Article
Radová-Štiková, Milada, Hauserová, Milena. Lokační urbanismus. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 121–130.

Article
Chotěbor, Petr. Venkovská feudální sídla a jejich hospodářské zázemí. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 179–190.

Article
Měchurová, Zdeňka. Předběžné výsledky výzkumů na Kapucínském nám. 5 a 8 v Brně. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 145–168.

Article
Čaplovič, Dušan. Sídliskový vývoj Košic a okoli a v 10.—13. storočí. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 73–84.

Article
Razím, Vladislav. Městské hradby a formulářová sbírka přemyslovské královské kanceláře. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 171–177.

Article
Měřínský, Zdeněk. Vědecké zasedání Počátky měst v Čechách a na Moravě. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 392.

Article
Nekuda, Rostislav. Přínos archeologického výzkumu ve Mstěnicích ke studiu hospodářských dějin. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 45–53.

Article
Radová-Štiková, Milada. Rotunda v Šiveticích (okr. Rožňava). Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 271–276.

Article
Krajíc, Rudolf. Stavební železo a uzavírací mechanismy na vrcholně středověkých lokalitách Táborska. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 323–344.

Article
Vaverková, Zuzana. Kroužkový závěs k basinetu ze zámku Hluboká. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 379–384.

Article
Gabriel, František. Keramický soubor z hradu Frýdštejna. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 279–292.

Article
Usnesení XXII. celostátní konference. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 5.

Article
Měřínský, Zdeněk. Vývoj osídlení na Moravě a ve Slezsku (současný stav výzkumu). Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 27–36.