Advanced search

Searching in title Pro-Fil 2019, vol. 20. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 16 of 16

Issue
Pro-Fil, 2019, vol. 20, issue 1.

Article
Rybaříková, Zuzana. Leśniewského pojetí jmen jako třídových jmen. Pro-Fil. 2019, vol. 20, iss. 2, pp. 2–14.

Article
Lochmanová, Kateřina. Ontologický status ideálního prostoru u Leibnize. Pro-Fil. 2019, vol. 20, iss. 2, pp. 30–41.

Article
Chabada, Michal. Prirodzenosť, vôľa a cnosť : antinaturalistické črty etiky Jána Dunsa Scota. Pro-Fil. 2019, vol. 20, iss. 2, pp. 42–57.

Article
Korda, Tomáš. [Matějčková, Tereza. Hegelova fenomenologie světa]. Pro-Fil. 2019, vol. 20, iss. 2, pp. 72–74.

Article
Otisk, Marek. "Komentář" Anselma z Canterbury k Aristotelovým kategoriím. Pro-Fil. 2019, vol. 20, iss. 2, pp. 15–29.

Article
Bělohrad, Radim. Editorial. Pro-Fil. 2019, vol. 20, iss. 2, pp. 1.

Article
Stoffel, Jean-François. Alexander Koyré, fifty years after his death – regarding four recent publications. Pro-Fil. 2019, vol. 20, iss. 2, pp. 58–71.

Article
Pazdera, Martin. Etika sociálnych dôsledkov a evolučná ontológia v súčasnom eko-etickom diskurze. Pro-Fil. 2019, vol. 20, iss. 1, pp. 45–64.

Article
Jastrzembská, Zdeňka. Disertační práce žen na univerzitě v Brně do roku 1939. Pro-Fil. 2019, vol. 20, iss. 1, pp. 71–83.

Article
Hloch, Roman. Problém statečnosti v Aristotelově nauce o středu. Pro-Fil. 2019, vol. 20, iss. 1, pp. 16–26.

Article
Bělohrad, Radim. Editorial. Pro-Fil. 2019, vol. 20, iss. 1, pp. 1.

Article
Bělohrad, Radim. Francis Fukuyama, Identity : the demand for dignity and the politics of resentment. Pro-Fil. 2019, vol. 20, iss. 1, pp. 65–70.

Article
Buráň, Jan. Popperův ahistorismus : případ peloponnéské války. Pro-Fil. 2019, vol. 20, iss. 1, pp. 2–15.

Article
Korda, Tomáš. Hegelovo "vyvrácení" Spinozy aplikované na Marxe. Pro-Fil. 2019, vol. 20, iss. 1, pp. 27–44.

Issue
Pro-Fil, 2019, vol. 20, issue 2.