A41

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Year: 1993
Volume: 42
Issue: A41
Publication year
1993
ISSN
0231-7567
ISBN
80-210-0883-0
Stati
Title Document
K prozodickým indikátorům ilokučních funkcí | [7]–11
Grepl, Miroslav
PDF
Verb classification in Dobrovský's Lehrgebäude der böhmischen Sprache (1809, 1819) | [13]–21
Smith, Nancy Susan
PDF
Die Entwicklung der bohemistischen Aspektforschung | [23]–37
Nübler, Norbert
PDF
Přípustková souvětí v komunikaci | [39]–50
Karlík, Petr
PDF
Czech stem dictionary | [51]–60
Pala, Karel; Osolsobě, Klára
PDF
Pochybnosti o funkčních stylech? | [61]–71
Chloupek, Jan
PDF
K jednomu typu infinitivní nominalizace obsahových vět v středomoravských dialektech | [73]–76
Šipková, Milena
PDF
Brněnská městská mluva : odraz kontaktů etnik | [77]–86
Krčmová, Marie
PDF
Nejstarší typy českých složených antroponym | [87]–98
Pleskalová, Jana
PDF
Adjektiva vyjadrujúce zoslabenú mieru vlastnosti v slovenčině a češtině | [99]–108
Bartáková, Jarmila
PDF
K posunům v akcentuačním typu звездá | [109]–117
Jiráček, Jiří; Svobodová, Alena
PDF
Начальные а-, я-, о-, е-, и-, у-, ю- в современном русском и чешcком языках : (исторический комментарий) | [119]–128
Brandner, Aleš
PDF
Ke vztahům českých a finských jazykovědců | [129]–139
Pražák, Richard
PDF
Bibliografie
Title Document
Milan Jelínek (1923): Bibliografie prací za léta 1947-1992 | [141]–147
PDF
Jarmila Bartáková, roz. Pikorová (1933): Bibliografie prací za léta 1959-1993 | [149]–150
PDF
Recenze, referáty, zprávy
Title Document
[Sgall, Petr; Hronek, Jiří. Čeština bez příkras] | [151]–156
Rusínová, Zdenka
PDF
[Пунктуация в романских и славянских языках] | 156–158
Žaža, Stanislav
PDF
[Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas: serija fonetiko-grammatičeskaja. Vyp. 1., Refleksy *ě ; Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas: serija leksiko-slovoobrazovatel'naja. Vyp. 1., Životnyj mir] | 158–161
Fic, Karel
PDF