K prozodickým indikátorům ilokučních funkcí

Title: K prozodickým indikátorům ilokučních funkcí
Variant title:
  • Zu prosodischen Indikatoren illokutiver Funktionen
Author: Grepl, Miroslav
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1993, vol. 42, iss. A41, pp. [7]-11
Extent
[7]-11
  • ISSN
    0231-7567
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.