[Mistrík, Jozef. Slovenská štylistika]

Title: [Mistrík, Jozef. Slovenská štylistika]
Author: Grepl, Miroslav
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, vol. 16, iss. A15, pp. 192-196
Extent
192-196
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Mistrík, Jozef. Slovenská štylistika. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1965.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.