Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974)

Title: Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974)
Contributor
Dorovský, Ivan (Editor)
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Univerzita J.E. Purkyně
Year of publication
1976
Extent
400 s.
Series
  • Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas Philosophica = Spisy Univerzity J. E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta; 202
Language
Czech
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Chapter number Title Custom text
Nad problematikou balkanistického studia | [1]–7
Hejl, František
PDF
Chapter number Title Custom text
Výsledky československé balkanistické historiografie | 8–20
Romportlová, Marta
PDF
Chapter number Title Custom text
Československá literární balkanistika v posledních letech | 21–27
Dorovský, Ivan
PDF
Chapter number Title Custom text
Současná československá národopisná balkanistika | 28–37
Frolec, Václav
PDF
Chapter number Title Custom text
Československá balkanologická tvorba lingvistická : (celkový přehled prací publikovaných za období od symposia v roce 1969) | 38–54
Večerka, Radoslav
PDF
I
Chapter number Title Custom text
Balkánské státy a národnosti ve středověku : (k problematice jejich formování v 7.-15. století) | 56–80
Havlík, Lubomír Emil
PDF
Проблема образования раннеславянских государств в современной советской историографии | 81–97
Litavrin, Gennadij Grigor'jevič
PDF
Problematika římské Dákie v Analektech humanisty Stephana Zamosia | 98–105
Beneš, Jan
PDF
Evropský jihovýchod v kronice Fredegarově | 106–112
Beneš, Pavel
PDF
Problémy slovanského osídlení Peloponésu | 113–120
Hrochová, Věra
PDF
Český a slovenský podíl na poznávání zákoníku cara Stefana Dušana | 121–126
Cvetler, Jiří
PDF
K metodologii srovnávacího studia balkánských literatur | 127–138
Dorovský, Ivan
PDF
Srbská literatura v Uhrách v 18. a na počátku 19. století a Josef Dobrovský | 139–151
Pražák, Richard
PDF
Národně osvobozenecké boje balkánských Slovanů a kult lidové heroické epiky | 152–158
Černá, Milada
PDF
Balkánská otázka v roce 1912 | 159–185
Kolejka, Josef
PDF
Lidová kultura a její místo v národním obrození Bulharů | 186–194
Frolec, Václav
PDF
Boj za osvobození balkánských Slovanů v bulharské literatuře 19. století | 195–203
Krystýnek, Jiří
PDF
Etnická a etnografická problematika českých enkláv na Balkáně | 204–216
Heroldová, Iva
PDF
Bulhaři z Braily a Čechy v 60. letech 19. století | 217–232
Bechyňová, Věnceslava
PDF
Rumuni a slovanská idea v oslobodeneckom zápase za dualizmu | 233–250
Krajčovič, Milan
PDF
K ohlasu balkánských válek 1912-1913 na českém venkově : (možnosti využití regionálního studia v historické balkanistice) | 251–258
Pánek, Jaroslav
PDF
Český bankovní kapitál na Balkáně v období před první světovou válkou | 259–263
Nečas, Ctibor
PDF
Látkové shody mezi českou a slovinskou folklórní baladou | 264–272
Sirovátka, Oldřich
PDF
Pregled glavnih tokova današnje književnosti na albanskom jeziku u Jugoslaviji | 273–283
Kvapil, Miroslav
PDF
Život proti smrti : (přínos jugoslávské literatury k boji proti fašismu a jeho dědictví) | 284–292
Kudělka, Viktor
PDF
Úloha literatury a folklóru v současnosti u balkánských a západních Slovanů | 293–302
Beneš, Bohuslav
PDF
II
Chapter number Title Custom text
Protobulharsko-slovanský bilingvismus ve fonologickém systému bulharštiny | 304–[324]
Šaur, Vladimír
PDF
Kořeny charvátské redakce církevní slovanštiny | 325–334
Večerka, Radoslav
PDF
Pokus o příspěvek k onomasiologii a struktuře jazyků jihovýchodní Evropy | 335–351
Wittoch, Zdeněk
PDF
K vydání prvního makedonského slabikáře v Řecku | 352–359
Robovský, Nikifor
PDF
Některé výsledky výzkumu srbocharvátských dialektů | 360–375
Brabcová, Radoslava
PDF
K problematike miestnych názvov turkotatarského pôvodu na území južných Slovanov | 376–381
Odran, Milan
PDF
Bilingvismus českých kolonistů v rumunském Banátě | 382–389
Skulina, Josef
PDF