Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce

Title: Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2003
Extent
264 s., viii s. obr. příl. :
Series
  • Knižnice Matice moravské; sv. 11
  • Paginae historiae mediaevalis. Series II, Historica = Stránky středověké historie. Series II, Historica; 2
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, 1211-3034; č. 348
ISBN
8021032405 (Masarykova univerzita)
8086488101 (Matice moravská)
Language
Czech
Latin
German
Link to MU library catalogue: 141410
Subject headings
Note
  • Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy.
  • Část. latinský a německý text a německé resumé.
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Obrazová příloha
Chapter number Title Custom text
Obrazová příloha | i–viii
Martínková, Lenka
PDF
hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | [7]–10
Martínková, Lenka
PDF
Chapter number Title Custom text
1. | Přehled dosavadního bádání o konfirmačních a konsensních listinách | 11–13
Martínková, Lenka
PDF
Chapter number Title Custom text
2. | Konfirmační listiny vydané v letech 1310 až 1411 příslušníky lucemburské dynastie pro moravské příjemce | 14–55
Martínková, Lenka
PDF
Chapter number Title Custom text
3. | Konsensní listiny vydané příslušníky lucemburského rodu pro příjemce z Moravy v letech 1310 až 1411 | 56–78
Martínková, Lenka
PDF
Chapter number Title Custom text
4. | Listiny, vyskytující se ve zkoumaných konfirmacích z lucemburské doby jako tzv. inserty | 79–88
Martínková, Lenka
PDF
Chapter number Title Custom text
5. | Vývoj studovaného listinného materiálu; proměny jeho vnějších a vnitřních znaků a slohu se zvláštním zřetelem k vybraným formulářovým sbírkám | 89–129
Martínková, Lenka
PDF
Chapter number Title Custom text
6. | Význam, funkce a společenské uplatnění konfirmačních a konsensních listin Lucemburků pro moravské příjemce v moravské pozdně středověké společnosti | 130–175
Martínková, Lenka
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
Závěr | 176–181
Martínková, Lenka
PDF
Chapter number Title Custom text
Seznam použitých zkratek | 182–183
Martínková, Lenka
PDF
Chapter number Title Custom text
Bibliografická příloha | 184–197
Martínková, Lenka
PDF
hidden-section Přílohy
Chapter number Title Custom text
Přílohy | 198–258
Martínková, Lenka
PDF
Chapter number Title Custom text
Die landesherrlichen Konfirmations- und Konsensurkunden aus der Luxemburgerzeit für mährische Empfänger | 259–264
Martínková, Lenka
PDF