Přílohy

Title: Přílohy
Source document: Martínková, Lenka. Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003, pp. 198-258
Extent
198-258
Type
Appendix
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license