B48

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická
Year: 2001
Volume: 50
Issue: B48
Publication year
2001
ISSN
0231-7664
ISBN
80-210-2622-7
Department FF MU
Topic
Studie — Articles
Title Document
Smích a pláč v Platónově dialogu Faidón | [5]–14
Petrželka, Josef
PDF
Ernst Mach a vědecké poznání | [15]–26
Holzbachová, Ivana
PDF
Nesamozřejmost národa a nesamozřejmost filozofie | [27]–35
Zouhar, Jan
PDF
Francouzská filosofie na konci 20. století | [37]–59
Horák, Petr
PDF
Problém osoby a identity v etice, aneb, Od identity k osobě a zpět | [61]–73
Brázda, Radim
PDF
Od obrazu statického světa k pojetí dynamického vesmíru | [75]–81
Krob, Josef
PDF
Řeč a hermeneutika | [83]–92
Konečná, Magdalena
PDF
Teorie vlastních jmen Bertranda Russella | [93]–107
Raclavský, Jiří
PDF
J.F. Lyotard a postmoderní univerzita | [109]–116
Dolejší, Karel
PDF
Rozhledy — Commentaries and discussion
Title Document
Český filozof na Aljašce : rozhovor s univ. prof. Rudolfem Krejčím | [117]–133
Gabriel, Jiří; Zouhar, Jan; Krejčí, Rudolf
PDF
Lístek do kroniky česko-polských filozofických vztahů | [135]–161
Pavlincová, Helena
PDF
Jaké vzdělání potřebuje globální kultura? | [163]–165
Šmajs, Josef
PDF
Recenze — Book review
Title Document
[Sedová, Tatiana. Úvod do filozofie sociálneho poznania] | [167]–168
Holzbachová, Ivana
PDF
[Berlin, Isaiah. Čtyři eseje o svobodě] | 168–170
Holzbachová, Ivana
PDF
[Eliade, Mircea. Kováři a alchymisté] | 170–172
Sládek, Ondřej
PDF
[Ricoeur, Paul. Myslet a věřit: kritika a přesvědčení] | 173–174
Sládek, Ondřej
PDF
[Kolafa, Štěpán Jan. Lev Tolstoj a Björnstjerne Björnson ve slovenském národně obranném zápase proti maďarizaci na sklonku 19. a počátku 20. století: čeští slovakofilové v akci] | 175–176
Maleček, Martin
PDF
[Popkin, Richard. Filosofie pro každého] | 176–178
Špelda, Daniel
PDF
[Kroupa, Jiří K., ed. Septuaginta Paulo Spunar oblata] | 178–180
Horyna, Břetislav
PDF
[Filosof českých duchovních dějin: k sedmdesátinám profesora Karla Máchy] | 180–182
Zouhar, Jan
PDF