Helenizmus - nové výzvy gréckej filozofie

Title: Helenizmus - nové výzvy gréckej filozofie
Variant title:
  • Hellenism - new challenges of Greek philosophy
Author: Kalaš, Andrej
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2005, vol. 54, iss. B52, pp. [69]-79
Extent
[69]-79
  • ISSN
    0231-7664
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V našej štúdii sa pokúsime priblížiť povahu obdobia dejín gréckeho myslenia, ktoré sa zvyčajne označuje termínom helenizmus. V odbornej literatúre sa často – rozhodne veľmi nevhodne – toto obdobie označuje ako obdobie poklasické alebo poaristotelovské. Nevhodnosť tohto termínu spočíva predovšetkým v tom, že nás zvádza k jeho apriórnemu hodnoteniu ako niečoho menejcenného, niečoho, čo prišlo po období "klasikov“, ktorými boli Platón a Aristoteles. Našou úlohou bude vyvrátiť tieto nespravodlivé – napriek tomu však pomerne rozšírené – názory na helenizmus.