Helenizmus - nové výzvy gréckej filozofie

Název: Helenizmus - nové výzvy gréckej filozofie
Variantní název
Hellenism - new challenges of Greek philosophy
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2005, roč. 54, č. B52, s. [69]-79
Rozsah
[69]-79
  • ISSN
    0231-7664
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
V našej štúdii sa pokúsime priblížiť povahu obdobia dejín gréckeho myslenia, ktoré sa zvyčajne označuje termínom helenizmus. V odbornej literatúre sa často – rozhodne veľmi nevhodne – toto obdobie označuje ako obdobie poklasické alebo poaristotelovské. Nevhodnosť tohto termínu spočíva predovšetkým v tom, že nás zvádza k jeho apriórnemu hodnoteniu ako niečoho menejcenného, niečoho, čo prišlo po období "klasikov“, ktorými boli Platón a Aristoteles. Našou úlohou bude vyvrátiť tieto nespravodlivé – napriek tomu však pomerne rozšírené – názory na helenizmus.
Jazyk shrnutí