D20

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná
Year: 1973
Volume: 22
Issue: D20
Publication year
1974
Stati
Title Document
Poznámky k fenoménu napětí a tajemství | [5]–15
Pražan, Bronislav
PDF
Dramatikova dialektická jednota teorie a praxe : (poznámka k Vančurovým poznámkám o divadelním umění) | [17]–37
Kolařík, Jiří
PDF
Ke vzniku českého literárněvědného strukturalismu | [39]–54
Polák, Josef
PDF
Květinové epigramy Fr.L. Čelakovského | [55]–82
Závodský, Artur
PDF
Litevské motivy v Zeyerově tvorbě | [83]–90
Piročkinas, Arnoldas
PDF
Pojetí národnosti a lidovosti českého folklóru, zvláště písňového, v 19. a 20. století : (k stopadesátému výročí vydání Slovanských národní písní Fr.L. Čelakovského) | [91]–99
Beneš, Bohuslav
PDF
Nejstarší české překlady z díla A.F. Pisemského | [101]–109
Vlašínová, Vlasta
PDF
Překladatelské dílo Josefa Matouše | [111]–120
Pelikán, Jarmil
PDF
Exotické a historické poémy M.J. Lermontova v evropském literárním kontextu | [121]–139
Kšicová, Danuše
PDF
Typizační a jiné tvárné postupy v románě Život Klima Samgina M. Gorkého | [141]–154
Burian, Jaroslav
PDF
Жaнpoвыe измeнeния и нeopoмaнтичecкиe тeндeнции нoвaтopcкoй линии дopeвoлюциoннoй pyccкoй дpaмaтypгии | [155]–191
Mikulášek, Miroslav
PDF
O zdrojích Jeseninovy básnické obraznosti | [193]–200
Dorovská, Dagmar
PDF
"Lilla Weneda" Słowackiego wobec mitu słowianina o gołębim sercu : (z dziejów recepcji Rękopisów Królowodworskiego i Zielonogórskiego w Polsce) | [201]–218
Kardyni-Pelikánová, Krystyna
PDF
Poémy Lesji Ukrajinky | [219]–228
Krhoun, Mečislav
PDF
Sociální realismus a jeho dědictví ve slovinské literatuře | [229]–241
Kudělka, Viktor
PDF
Rozhledy
Title Document
První překlady Rukopisu Královédvorského a Zelenohorského do makedonštiny : (kapitola z dějin makedonsko-českých kulturních styků) | [243]–259
Dorovský, Ivan
PDF
Na okraj Ackermanna aus Böhmen | [261]–272
Zatočil, Leopold
PDF
Slovinská literatura a romantismus | [273]–286
Kudělka, Viktor
PDF
Prameny k dějinám českého divadla | [287]–290
Klosová, Ljuba
PDF
Zprávy
Title Document
O slovenském literárním romantismu | [291]–294
Pražák, Richard
PDF
Šedesát let Artura Závodského | 294–296
Krystýnek, Jiří
PDF
Šedesátiny Jiřího Krystýnka | 296
od
PDF
Tři večery o avantgardním divadle | 296–297
Čech, Vladimír
PDF
O činnosti literárněvědné společnosti při ČSAV (pobočka v Brně) | 297–298
Válek, Vlastimil
PDF
Výstava o Heinrichu Heinovi | 298
Závodský, Artur
PDF
Veřejné přednášky o literatuře v r. 1972 | 298–301
Válek, Vlastimil
PDF