D10

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná
Year: 1963
Volume: 12
Issue: D10
Publication year
1963
Note
  • Věnováno V. mezinárodnímu sjezdu slavistů v Sofii
Stati
Title Document
O vzájemném vztahu literární kritiky a literární historie | [5]–13
Hrabák, Josef
PDF
Metodologické problémy psychologie umělecké a literární tvorby : (psychologická textologie a "psychopoetika") | [15]–34
Sus, Oleg
PDF
Úloha parodie ve vývoji satirické literatury | [35]–41
Koutná, Marie
PDF
Satira jako zbraň literární kritiky : (na okraj literárních satir F.L. Čelakovského z dvacátých let 19. století) | [43]–54
Závodský, Artur
PDF
Polské vlivy v české historické próze | [55]–79
Krystýnek, Jiří
PDF
Některé ohlasy bogomilství ve staré ruské literatuře a ústní slovesnosti | [81]–98
Poláková, Jana
PDF
K polské a české verzi hry o žebrácích | [99]–106
Kopecký, Milan
PDF
K česko-polským vztahům v oblasti literatury pro mládež na počátku 20. století | [107]–110
Tenčík, František
PDF
Ke stylistickým a kompozičním zvláštnostem "Okurovského cyklu" M. Gorkého | [111]–119
Burian, Jaroslav
PDF
Rozhledy
Title Document
Z nových prací o slovanském verši | [121]–126
Hrabák, Josef
PDF
Nové sovětské práce o lidové pohádce | [127]–133
Mandát, Jaroslav
PDF
Aspects du réalisme littéraire vus par la critique soviétique | [134]–138
Fryčer, Jaroslav
PDF
Zamyšlení nad dvěma studiemi o memoárové literatuře | [139]–146
Válek, Vlastimil
PDF
Nové bádání o staropolském dramatu | [147]–149
Kopecký, Milan
PDF
Entre le classicisme et le romantisme | [150]–152
Novák, Otakar
PDF
Glosy
Title Document
Nad dvěma knihami vzpomínek | [153]–154
Závodský, Artur
PDF
Recenze a referáty
Title Document
[Obst, Milan; Scherl, Adolf. K dějinám české divadelní avantgardy] | [155]–159
Weimann, Mojmír; Závodský, Artur
PDF
[Angyal, Andreas. Die slawische Barockwelt] | 159–160
Palas, Karel
PDF
[Перетц, Владимир Николаевич. Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI-XVIII веков] | 160–162
Krhoun, Mečislav
PDF
[Dživelegov, Aleksej Karpovič. Talianska ľudová komédia : commedia dell'arte] | 162–163
Závodský, Artur
PDF
Makedonska književnost | 163–165
Dorovský, Ivan
PDF
[Cronio, Arturo. La fortuna del Petrarca nelle lettere e nelle arti céche dell'Ottocento] | 165–167
Rosendorfský, Jaroslav
PDF
[Назаренко, Иван Дмитриевич. Общественно-политические, философские и атеистические взгляды Т.Г. Шевченко] | 167–168
Krhoun, Mečislav
PDF
[Pračka, Břetislav; Králík, Oldřich; Dvořák, Jaromír. Bezručův proces] | 169–170
Závodský, Artur
PDF
[Василенок, Сергей Иванович. Фольклор и литература Белорусии эпохи феодализма] | 170–172
Krhoun, Mečislav
PDF
[Добровольский, Лев Михайлович. Библиография литературы о М.Е. Салтыкове-Щедрине: 1848-1917] | 172–173
Vlašínová, Vlasta
PDF
[Мольнар, Михайло. Тарас Шевченко у чехів та словаків] | 173–174
Krhoun, Mečislav
PDF
Staročeské satiry Hradeckého rukopisu a Smilovy školy | 174–175
Pešta, Pavel
PDF
Zprávy
Title Document
Německá studie o staročeské Alexandreidě | [176]
Palas, Karel
PDF
Dva divadelní večery | [176]–177
PDF
Studijní cesta | 177
PDF
Title Document
Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti v roce 1962 | 177
Kopecký, Milan
PDF
Title Document
Družba českých a německých studentů-rusistů | 177
PDF
Title Document
Veřejné přednášky o literatuře, divadle a filmu v roce 1962 | 177–180
Válek, Vlastimil
PDF
Výměna
Title Document
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | [181]–185
PDF