D35

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná
Year: 1988
Volume: 37
Issue: D35
Publication year
1988
Stati
Title Document
August Ludwig Schlözer a Josef Dobrovský | [7]–19
Pražák, Richard
PDF
Morfologické rysy Nerudovy fejetonistiky šedesátých let | [21]–31
Tureček, Dalibor
PDF
Macharova filozofie dějin v cyklu Svědomím věků | [33]–42
Pavelka, Jiří
PDF
Ferdinand Strejček a ročenka Chudým dětem : k 110. výročí narození a k 25. výročí úmrtí F. Strejčka | [43]–62
Kopecký, Milan
PDF
K recepci německého dadaismu v české literatuře | [63]–69
Mareček, Zdeněk
PDF
"Ticho" Jana Skácela : sémantická klasifikace básníkova klíčového slova : dr. Milanu Suchomelovi k šedesátinám | [71]–81
Trávníček, Jiří
PDF
Portrét a charakteristika v memoárech | [83]–95
Válek, Vlastimil
PDF
Odraz, mímésis a tvořivost v obrazovém systému socialistického realismu | [97]–102
Mikulášek, Miroslav
PDF
Poetika překladů titulů anglicky psaných románů do češtiny a slovenštiny | [103]–107
Kriaková, Hana
PDF
Pověst o původu erbu srdce s plameny : literatura a folklór | [109]–113
Hrabětová, Irena
PDF
Boздeйcтвиe нapoднo-пoэтичecкoгo твopчecтвa и pyccкoй и yкpaинcкoй литepaтypы нa пoэзию Paйкo Жинзифoвa | [115]–125
Dorovský, Ivan
PDF
Kompoziční postup časového předpětí v povídce Leonida Andrejeva "Predstojala kraža" | [127]–130
Dohnal, Josef
PDF
Jubilea
Title Document
K šedesátinám Milana Suchomela | [131]–137
Kudrnáč, Jiří
PDF
K šedesátinám Jarmila Pelikána | [139]–145
Hrabětová, Irena
PDF
Recenze
Title Document
[Miko, František. Verš v recepcii poézie] | [147]–149
Trávníček, Jiří
PDF
Literárne rozhľady : zborník mladej literárnej vedy | 149–152
Pospíšil, Ivo
PDF
[Škarka, Antonín. Půl tisíciletí českého písemnictví] | 152–153
Kopecký, Milan
PDF
[Janáčková, Jaroslava. Stoletou alejí : o české próze minulého věku] | 153–156
Kudrnáč, Jiří
PDF
Slavjanskije kuľtury [i.e. kul'tury] i mirovoj kuľturnyj [i.e. kul'turnyj] process : materialy Meždunarodnoj naučnoj konferencii UNESCO [i.e. JUNESKO] | 157–158
Dorovský, Ivan
PDF
Kliment Ochridski : studii | 158–159
Dorovský, Ivan
PDF
[Koneski, Blaže. Makedonskiot XIX vek : jazični i knižnovno-istoriski prilozi] | 159–160
Dorovský, Ivan
PDF