[Ivanović, Radomir. Grigor Prličev vo svetlinata na romantizmot]

Title: [Ivanović, Radomir. Grigor Prličev vo svetlinata na romantizmot]
Author: Dorovský, Ivan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 170-171
Extent
170-171
  • ISSN
    0231-7818
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Ivanović, Radomir. Grigor Prličev vo svetlinata na romantizmot. Skopje : Makedonska revija, 1990.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.