D41

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná
Year: 1994
Volume: 43
Issue: D41
Publication year
1995
ISSN
0231-7818
ISBN
80-210-1205-6
Stati
Title Document
Theatrum mundi minoris a jeho překladatel Nathanael Vodňanský z Uračova | [7]–13
Bočková, Hana
PDF
Comenius as a biblist | [15]–22
Kopecký, Milan
PDF
K diferenciaci ve svatonepomuckých kázáních | [23]–31
Horáková, Michaela
PDF
Krajina duše : básník v době secese - A. Sova a O. Březina | [33]–[40]
Kšicová, Danuše
PDF
Čas a prostor v Slezských písních | [41]–52
Kožmín, Zdeněk
PDF
Mahenovy opravy Balad : k 55. výročí Mahenova úmrtí - 22.5.1939 | [53]–56
Sedlák, Jiří
PDF
O brněnské literární kritice 20. a 30. let : (glosa z přinucení) | [57]–64
Suchomel, Milan
PDF
Marné pátrání po Hrabalově imaginaci : (tři dobou poznamenané doslovy) | [65]–84
Corduas, Sergio
PDF
Kultura slova filozofického eseje | [85]–90
Kratochvil, Antonín
PDF
Podivínství a šílenství jako podloží tvorby N.V. Gogola | [91]–100
Pospíšil, Ivo
PDF
Poéma v próze? : (na okraj několika povídek N.S. Sergejeva-Cenského) | [101]–106
Dohnal, Josef
PDF
Coцapт кaк пpeoдoлeниe yтoпичecки-идeйнoй тpaдиции : (пpoзaичecкий вapиaнт: B. Copoкин, B. Epoфeeв, З. Гapeeв) | [107]–114
Binová, Galina Pavlovna
PDF
Meнтaлитeт pyccкoй литepaтypы XX вeкa | [115]–124
Mikulášek, Miroslav
PDF
Dějiny slova a kultury jako nové téma literární teorie | [125]–131
Pavelka, Jiří
PDF
Rozhledy
Title Document
K některým vývojovým tendencím poválečné básnické tvorby jugoslávských národů | [133]–142
Dorovský, Ivan
PDF
Jubilea
Title Document
Anachronismy Jiřího Levého | [143]–151
Osolsobě, Ivo
PDF
Antonín Kratochvil sedmdesátiletý | [153]–155
Kopecký, Milan
PDF
K jubileu Bohumila Marčáka | [157]–163
Pavelka, Jiří
PDF
Recenze
Title Document
Subjekt v moderní literatuře | [165]–167
Poláček, Jiří
PDF
Ženy v kulturních dějinách | 167–168
Mikušťáková, Anna; Pospíšil, Ivo
PDF
Terminologie meziliterárnosti | 169–170
Pospíšil, Ivo
PDF
[Ivanović, Radomir. Grigor Prličev vo svetlinata na romantizmot] | 170–171
Dorovský, Ivan
PDF
[Milosavljević, Petar. Triptih o Lazi Kostiću] | 171–172
Dorovský, Ivan
PDF
[Žmegač, Viktor. Duh impresionizma i secesije : studie o književnosti hrvatske moderne] | 172–173
Dorovský, Ivan
PDF
[Gjurčinov [i.e. Ǵurčinov], Milan. Pred pragot na idninata] | 173–174
Dorovský, Ivan
PDF
Wiener Slavistisches Jahrbuch : Band 38 | 174–175
Skutil, Jan
PDF
[Lossau, Norbert. Die deutschen Petöfi-Übersetzungen : (Ungarische Realienbezeichnungen im sprachlich-kulturellen Vergleich)] | 175–176
Pražák, Richard
PDF
[Mahlerová-Werfelová, Alma. Můj život] | 176–178
Pražák, Richard
PDF