Neolitické sídliště s malovanou keramikou u Hluku-Dolního Němčí

Title: Neolitické sídliště s malovanou keramikou u Hluku-Dolního Němčí
Variant title:
  • Neolithische Siedlung mit bemalter Keramik bei Hluk-Dolní Němčí
    • Neolitičeskoje poselenije s raspisnoj keramikoj nedaleko ot goroda Gluk-Dolni Nemči
  • Неолитическое поселение с расписной керамикой недалеко от города Глук-Долни Немчи
    • Neolitičeskoje poselenije s raspisnoj keramikoj nedaleko ot goroda Gluk-Dolni Nemči
Contributor
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Tichý, Rudolf (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. [65]-73
Extent
[65]-73
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.