2

Title: Theatralia
Year: 2023
Volume: 26
Issue: 2
Issue title
Být hercem - učit být hercem
ISSN
1803-845X (print)
2336-4548 (online)
Title Document
Být hercem, učit být hercem | 7–11
Šotkovský, Jan; Musilová, Martina
PDF
Title Document
Vzpomínka na profesorku Margitu Havlíčkovou | 12–14
Mikulová, Iva
PDF
Yorick
Title Document
Radovan Lukavský a odkaz K. S. Stanislavského | 15–29
Sílová, Zuzana
PDF
Systém a metody : některé aspekty přenosu Stanislavského systému do Spojených států | 30–58
Hančil, Jan
PDF
Výuka herectví na JAMU v době "povinného Stanislavského" : rozhovory s absolventy | 59–81
Rieger, Lukáš
PDF
Melniková-Papoušková, Gamza a Kurš : kulturní transmise Stanislavského systému v meziválečném Československu | 82–103
Musilová, Martina
PDF
Michail Čechov a eurytmie Rudolfa Steinera | 104–116
Nadaud, Pierre
PDF
Tělo, hercův nástroj | 117–136
Strejčková, Hana
PDF
Dve herecké podoby prvého slovenského Kráľa Leara | 137–156
Mišovic, Karol
PDF
Broadway in Hollywood: film producer David O. Selznick and his theatrical ties in the 1940s | 157–174
Hain, Milan
PDF
Spectrum – Spektrum
Title Document
Uklidňující dotyk sluchem : prožitek účastnice jako určující prvek tvůrčích strategií současných audioperformancí | 175–196
Raiterová, Eliška
PDF
Guests – Host
Title Document
Improvisation as practicing trust : interview with Julyen Hamilton | 197–203
Rais, Mish; Eliášová, Mirka; Le Quesne, Lizzy; Hamilton, Julyen
PDF
Archive – Archiv
Title Document
Techniky těla | 205–223
Mauss, Marcel
PDF
Reviews – Orientace
Title Document
Život lidského ducha v herecké tvorbě | 225–229
Havlíčková Kysová, Šárka
PDF
Otevírání nových konceptů pro úvahy nad současným tancem a uměním performance | 230–232
Hayashi, Lucie
PDF
Co bychom si přáli, aby nám neurověda říkala o herectví | 233–235
Adamová, Marie
PDF
Recenze a dvě improvizace | 236–238
Hyvnar, Jan
PDF
New book on the Czech avant-garde theatre | 239–247
Bernátek, Martin
PDF
"Avant-garde, Marmelade!" : Christoph Schlingensief a avantgarda | 248–254
Kubart, Tomáš
PDF
Das Märchen vom ersten Opfer | 255–259
Guniš, Richard
PDF
Zjevení radikální dramaturgie | 260–264
Liška, Jakub
PDF
Nad psaním portrétů doby: několik historiografických úvah nad Shakespearovou Anglií | 265–271
Drábek, Pavel
PDF
Do (českého) Stavovského divadla okno dokořán | 272–275
Štefanides, Jiří
PDF
Ján Zavarský – československý scénograf | 276–282
Koubská, Vlasta
PDF