[Rudincová, B. Typy pojmenování v současné ruštině: (zejména v podnikatelské oblasti)]

Title: [Rudincová, B. Typy pojmenování v současné ruštině: (zejména v podnikatelské oblasti)]
Author: Gazda, Jiří
Source document: Opera Slavica. 2002, vol. 12, iss. 2, pp. 65-66
Extent
65-66
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Rudincová, Blažena. Typy pojmenování v současné ruštině: (zejména v podnikatelské oblasti). Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2001. 210 s. Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity; 137/2001. ISBN 80-7042-586-5.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.