Gazda, Jiří

Name variants:

Gazda, Jiří (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 60.

Article
Gazda, Jiří. Brněnská konference Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky V. Opera Slavica. 2015, vol. 25, iss. 2, pp. 71–73.

Article
Gazda, Jiří. Cizojazyčné neologismy v současné ruštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1989-1990, vol. 38-39, iss. A37-38, pp. 53–60.

Article
Dohnal, Josef; Gazda, Jiří. Čtvrtstoletí s časopisem Opera Slavica. Opera Slavica. 2015, vol. 25, iss. 1, pp. 3.

Article
Richterek, Oldřich; Gazda, Jiří. Druhé mezinárodní setkání slavistů v Sankt Peterburgu. Opera Slavica. 2001, vol. 11, iss. 2, pp. 48–50.

Chapter
Pospíšil, Ivo; Gazda, Jiří. Ediční poznámka. In: Gazda, Jiří. , Pospíšil, Ivo. Proměny jazyka a literatury v současných ruských textech. 2007, pp. 145–146.

Article
Pospíšil, Ivo; Dohnal, Josef; Gazda, Jiří. [Editorial]. Opera Slavica. 2014, vol. 24, iss. 3, pp. 3–4.

Article
Dohnal, Josef; Gazda, Jiří. Editorial. Opera Slavica. 2023, vol. 33, iss. 3, pp. 5.

Article
Dohnal, Josef; Gazda, Jiří. Editorial. Opera Slavica. 2023, vol. 33, iss. 4, pp. 5.

Article
Gazda, Jiří. Expresívně stylistické aspekty sémantizace okazionalismů s cizojazyčnými elementy v současné ruské a české publicistice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1992, vol. 41, iss. A40, pp. 109–115.

Article
Gazda, Jiří. In memoriam Aleš Brandner. Linguistica Brunensia. 2022, vol. 70, iss. 1, pp. 81–83.

Article

Chapter
Gazda, Jiří. Jazyková kritéria autentičnosti ruské žurnalistiky a publicistiky tranzitivního období. In: Gazda, Jiří. , Pospíšil, Ivo. Proměny jazyka a literatury v současných ruských textech. 2007, pp. 46–60.

Chapter
Gazda, Jiří. Jazyková situace ruštiny v transformující se Evropě. In: Gazda, Jiří. , Pospíšil, Ivo. Proměny jazyka a literatury v současných ruských textech. 2007, pp. 14–21.

Article
Gazda, Jiří. K charakteristice ruských publicistických textů počáteční etapy transformačního období. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 4, pp. 17–27.

Article
Gazda, Jiří. K 85. narozeninám profesora Stanislava Žaži. Opera Slavica. 2014, vol. 24, iss. 2, pp. 55–57.

Article
Gazda, Jiří. K některým filozoficko-historickým aspektům ruského politického slovníku přelomového období. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1995, vol. 44, iss. A43, pp. 127–134.

Article
Gazda, Jiří. Konference rusistů-historiků v Brně. Opera Slavica. 1996, vol. 6, iss. 2, pp. 51–53.

Article
Gazda, Jiří. K otázce konkurence grafických kódů v ruském publicistickém textu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. 161–168.

Article
Gazda, Jiří. XI. ODR - 2x k problematice nových učebnic ruštiny [1.]. Opera Slavica. 1993, vol. 3, iss. 4, pp. 51–52.

Article
Gazda, Jiří. XI. ODR - 2x k problematice nových učebnic ruštiny [2.]. Opera Slavica. 1993, vol. 3, iss. 4, pp. 53–55.

Article
Gazda, Jiří. K relační distribuci některých intenzifikujících morfémů řecko-latinského původu v ruských (a českých) substantivech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994, vol. 43, iss. A42, pp. 107–113.

Article

Article
Gazda, Jiří. K životnímu jubileu Aleše Brandnera. Opera Slavica. 2014, vol. 24, iss. 4, pp. 53–55.

Article
Dohnal, Josef; Gazda, Jiří. K životnímu jubileu Květuše Lepilové. Opera Slavica. 2018, vol. 28, iss. 2, pp. 61–63.