2

Title: Opera Slavica
Year: 2002
Volume: 12
Issue: 2
Publication year
2002
ISSN
1211-7676
Title Document
Московская школа этнолингвистики | 1–9
Tolstaja, Svetlana Michajlovna
PDF
Title Document
O súčasnej ruskej mäkkostnej korelácii | 10–25
Kuželová, Oľga
PDF
Title Document
Русские лингвострановедческие реалии как концепты национального менталитета | 26–32
Česnokov, Ivan Ivanovič
PDF
Title Document
Исторические аспекты современных русских причастий | 33–41
Brandner, Aleš
PDF
Tradice – zprávy
Title Document
Odkaz Josefa Kurze v oboru staroslověnské syntaxe | 42–48
Večerka, Radoslav
PDF
XVI. Olomoucké dny rusistů | 48–54
Pechal, Zdeněk; Stěpanova, Ludmila; Vychodilová, Zdeňka; Vysloužilová, Eva; Zahrádka, Miroslav
PDF
Konference u příležitosti 200. výročí narození V.I. Dala | 55–56
Brandner, Aleš
PDF
Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí | 56–58
Brandner, Aleš
PDF
Recenze
Title Document
Slavistika a evropské změny na konci 20. století | 59–61
Pospíšil, Ivo
PDF
[Hansack, E. Die altrussische Version des "Jüdischen Krieges": Untersuchungen zur Integration der Namen] | 61–64
Pallasová, Eva
PDF
[Rudincová, B. Typy pojmenování v současné ruštině: (zejména v podnikatelské oblasti)] | 65–66
Gazda, Jiří
PDF
Netradičný pohľad na jazykovú nomináciu | 66–67
Dekanová, Eva
PDF