Velkostatek a stavovský stát - vlastnické a teritoriální poměry

Title: Velkostatek a stavovský stát - vlastnické a teritoriální poměry
Author: Válka, Josef
Source document: Válka, Josef. Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 21-41
Extent
21-41
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license