Velkostatek a stavovský stát - vlastnické a teritoriální poměry

Název: Velkostatek a stavovský stát - vlastnické a teritoriální poměry
Autor: Válka, Josef
Zdrojový dokument: Válka, Josef. Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 21-41
Rozsah
21-41
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence