Poznámky

Title: Poznámky
Author: Válka, Josef
Source document: Válka, Josef. Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 204-226
Extent
204-226
Type
Other part of book
Language
Multiple languages
Rights access
open access
License: Not specified license