Poznámky

Název: Poznámky
Autor: Válka, Josef
Zdrojový dokument: Válka, Josef. Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 204-226
Rozsah
204-226
Typ
Jiná část knihy
Jazyk
více jazyků
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence