Seznam použitých pramenů

Title: Seznam použitých pramenů
Author: Válka, Josef
Source document: Válka, Josef. Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 227-230
Extent
227-230
Type
Bibliography; References
Language
Czech
German
Rights access
open access
License: Not specified license