Seznam použitých pramenů

Název: Seznam použitých pramenů
Autor: Válka, Josef
Zdrojový dokument: Válka, Josef. Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 227-230
Rozsah
227-230
Typ
Bibliografie; Reference
Jazyk
česky
německy
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence