Seznam literatury

Title: Seznam literatury
Author: Válka, Josef
Source document: Válka, Josef. Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 231-239
Extent
231-239
Type
Bibliography; References
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license