Seznam literatury

Název: Seznam literatury
Autor: Válka, Josef
Zdrojový dokument: Válka, Josef. Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 231-239
Rozsah
231-239
Typ
Bibliografie; Reference
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence