K wuwiću rozkazovaceje a prašaceje sady w hornjej a delnjej serbšinje

Title: K wuwiću rozkazovaceje a prašaceje sady w hornjej a delnjej serbšinje
Source document: Schuster-Šewc, Heinz. Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 339-342
Extent
339-342
Type
Article
Language
Upper Sorbian
Lower Sorbian
Rights access
open access
License: Not specified license