К вопросу о синтаксической модальности

Title: К вопросу о синтаксической модальности
Transliterated title
K voprosu o sintaksičeskoj modal'nosti
Author: Svetlík, Ján
Source document: Svetlík, Ján. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 127-133
Extent
127-133
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license