Wo zwuraznjenju modalnosće w němsko-serbskim rěčnym kontakće

Title: Wo zwuraznjenju modalnosće w němsko-serbskim rěčnym kontakće
Author: Michałk, Frido
Source document: Michałk, Frido. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 197-200
Extent
197-200
Type
Article
Language
Upper Sorbian
Lower Sorbian
Rights access
open access
License: Not specified license