К вопросу о языковой модальности

Title: К вопросу о языковой модальности
Transliterated title
K voprosu o jazykovoj modal'nosti
Source document: Bartula, Czesław. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 282-283
Extent
282-283
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license