Проблематика модальности в старославянском и праславянском языках

Title: Проблематика модальности в старославянском и праславянском языках
Transliterated title
Problematika modal'nosti v staroslavjanskom i praslavjanskom jazykach
Source document: Bartula, Czesław. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 297-302
Extent
297-302
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license