[Úvod]

Title: [Úvod]
Author: Grepl, Miroslav
Source document: Grepl, Miroslav. Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 9-10
Extent
9-10
Type
Editorial; Editorial note
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license