Komunikativně pragmatické aspekty výpovědi

Title: Komunikativně pragmatické aspekty výpovědi
Author: Grepl, Miroslav
Source document: Grepl, Miroslav. Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 15-37
Extent
15-37
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license